Allah de almachtige Heer, adviezen

Allah de almachtige Heer, adviezen

Surah Al-Araf

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Alif. Lam. Mim. Sad. (1) (Het is) een Schrift is geopenbaard aan u (Mohammed) – dus laat daar geen zwaarte in uw hart daarvan – opdat gij moogt daarbij te waarschuwen, en (het is) een aanmaning voor de gelovigen. (2) (zeggende): Volg dat wat naar beneden tot u gezonden van uw Heer, en volgt geen andere vrienden buiten Hem. Weinig gij herinneren! (3) Hoeveel steden hebben Wij vernietigd! Als een inval in de nacht, of terwijl ze sliepen ‘s middags, Onze angst kwam tot hen. (4) Geen pleidooi ze hadden, toen onze schrik kwamen tot hen, behalve dat zij zeiden: Lo! We waren onrechtvaardigen. (5) En voorzeker Wij zullen degenen, tot wie (Onze boodschap) heeft verzonden, en voorwaar, Wij zullen de vraag van de boodschappers. (6) Dan zullen Wij hen (de gebeurtenis) met kennis, want waarlijk Wij zijn nooit afwezig (toen het geschiedde). (7) De weging op die dag is de ware (wegen). Als voor degenen wier schaal is zwaar, ze zullen slagen. (8) En voor degenen wier schaal is licht: dat zijn zij die hun ziel, omdat ze disbelived Onze tekenen.
Soerah 7. Al A’Araf
المص) 07u01 ((07u01) Alif-Lam-Mim-Sad.
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين) 07u02

((07u02) Dit is een boek aan je onthuld. * 1Let er geen belemmering zijn in je hart over. * 2 (Het is aan jou geopenbaard), dat u te waarschuwen [de ongelovigen], dat het misschien een herinnering aan de gelovigen te zijn. * 3 * 1. Het woord ‘Boek’ in deze context, betekent dit zeer soerah, al-A’raf.
* 2. De Profeet (vrede zij met hem) is gericht om zijn boodschap te verkondigen, zonder angst en aarzeling, en om zijn tegenstanders ‘antwoord negeren. Zulke tegenstanders kan heel goed worden beledigd door zijn prediking van de Message, of kan, houd het belachelijk te maken, of gaan over het kwaadwillig draaien, of handelt met een grotere hostility.All dit ondanks, de boodschap van de islam gepredikt moet worden.
Het Arabische woord haraj (die wij hebben vertaald als benauwing), betekent een hardnekkige struik. (Zie Ibn Manzur. Lisan al ‘Arabische en Firuzabadi, al-qamus, qv’ Harajah ‘.)’ Benauwing of vernauwing in de borst ‘verwijst naar de terughoudendheid van een persoon om verder te gaan in het gezicht van de oppositie. De volgende koranvers lijkt te verwijzen naar deze mentale toestand van de Profeet (vrede die hij met hem): “We weten inderdaad hoe je hart voelt bedroefd over wat ze zeggen ‘(al-Hijr 15: 97). Wat pijnlijk de Profeet betrokken (vrede zij met hem) was om uit te vinden hoe hij kon een volk, wiens adamance en oppositie om de waarheid had bereikt zo’n hoge proporties, direct de juiste manier. Dezelfde staat van geest is weer terug in de Koran vers: “Misschien ben je misschien geneigd om deel met een deel van wat er is geopenbaard aan u, en uw hart voelt benauwd opdat ze niet, zeggen:” Waarom is een schat nedergezonden tot hem, of waarom doet een engel niet komen met hem “‘(Hud 11:12)?.
* 3. Het belangrijkste doel van deze soera is om de mensen schok uit hun achteloosheid en hen te waarschuwen voor de ernstige gevolgen die zullen volgen als ze verwerpen de oproep van de Profeet (vrede zij met hem). Bovendien wordt met deze Surah is ook bedoeld als een herinnering aan de belivers – een doel dat wordt bereikt overigens, door de waarschuwing aan de ongelovigen.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) 07u03

((07u03) [0 mannen!] Volg wat er is geopenbaard u van uw Heer en volgt geen meesters anders dan Hem. * 4 Little bent u vermaand. * 4. Het centrale thema van de hele soera, en van het huidige discours, is de begeleiding die de mens nodig heeft om te leven een gezond leven, de kennis die hij nodig heeft om de realiteit van het universum en zijn eigen wezen te begrijpen en het doel van zijn bestaan, de beginselen die hij nodig heeft om te dienen als basis voor moraliteit en sociale leven alsook cultuur en beschaving. In dit verband man moet alleen kijken naar God en volgen uitsluitend, de leidraad die Hij heeft aan de mensheid gecommuniceerd door middel van Zijn Boodschapper. Om te kijken naar iemand anders dan God is gevaarlijk want het is altijd een ramp in het verleden, en zal altijd ramp spellen in de toekomst. In dit vers het woord Awliya ‘(masters) verwijst naar hen die een volgt, ongeacht of een verafgoodt of vloeken ze, en of men erkent hun patronship of sterk, ontkent het. Voor verdere uitleg zie Tafhim al-Qur’an, al-Shurai 42, nr.6.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) 07u04

((07u04) Hoeveel een township We hebben vernietigd! Onze gesel viel op hen ‘s nachts, of wanneer ze’ s middags rust te nemen.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) 07:05

((07:05) En wanneer Onze gesel viel op hen hun enige roepen was: ‘We zijn inderdaad overtreders.’ * 5 * 5. Mensen kunnen een les leren van het tragische lot van de volken die God’s Guidance afgewezen. en in plaats daarvan volgde de begeleiding van anderen, en zij werden zo gedegenereerd, dat hun bestaan ​​werd een ondraaglijke last op de aarde. Uiteindelijk, Gods gesel greep ze. en de aarde werd gereinigd van hun smerige bestaan.
De woorden, geuit door de boosdoeners: ‘We zijn inderdaad overtreders “, benadrukt twee punten, Ten eerste, dat het zinloos is voor een te realiseren en van een mis-doen berouw na de termijn daarvoor berouw is voorbij. Individuen en gemeenschappen die toestaan ​​dat de term toegekend aan hen om te worden verspild in heedlesness en frivoliteit, die een dove auto wenden tot degenen die hen uit te nodigen voor de waarheid, zo vaak ingehaald in het verleden door Gods punishmet. Ten tweede zijn er tal van voorbeelden van zowel particulieren als gemeenschappen die onomstotelijk bewijzen dat wanneer de wandaden van een land boven een bepaalde grens, de termijn die daarvoor is verleend vervalt en Gods straf plotseling overvalt het. En zodra een land is onderworpen aan straf van God, is er geen ontsnappen. Omdat de menselijke geschiedenis wemelt in zulke gevallen, is er geen reden waarom mensen zouden moeten volharden in dezelfde ongerechtigheid, en bekeer alleen wanneer de tijd voor berouw is voorbij.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)07:06

((07:06) Dus we zullen roepen aan degenen tot wie Boodschappers werden gezonden, * 6-account en Wij zullen oproep aan de boodschappers (om te zien hoe plichtsgetrouw ze de boodschap, rekening en hoe mensen gereageerd). * 7 * 6. De woorden “ter verantwoording te roepen ‘verwijst naar de ondervraging mensen zullen worden onderworpen aan op de Dag des Oordeels. Want het is de afrekening op de Dag, des Oordeels die er echt toe doet. Straf behandeld op corrupte individuen en gemeenschappen in deze wereld is geen hun ware straf. Straf in deze wereld is niet meer dan wat er gebeurt als een crimineel, die al strutting vrijuit, is plotseling gearresteerd. De arrestatie is niet meer dan ontnemen de crimineel van de mogelijkheid om verder misdaden te plegen. De annalen van de geschiedenis zijn gevuld met gevallen waarin corrupte naties hebben gestraft, wat bewijst dat de mens niet is absolute licentie verleend om te gaan over het doen van wat hij wil. Integendeel, er is een kracht boven alle die het mogelijk maakt de mens vrij, maar alleen in actie tot op zekere hoogte, niet meer. En wanneer de mens die grenzen overschrijdt, die Macht beheert een reeks van waarschuwingen, zodat hij zou de waarschuwingen luisteren en doen van zijn boosheid. Maar wanneer de mens helemaal niet reageert op dergelijke waarschuwingen, wordt hij gestraft.

Iedereen die van mening dat de gebeurtenissen in de geschiedenis, zal concluderen dat de Heer van het heelal moet zeker een Dag des Oordeels zijn aangesteld om de onrechtvaardigen ter verantwoording te roepen voor hun acties en om hen te straffen. Dat de Koran verwijst naar de terugkerende straf van goddeloze volken als een argument ter ondersteuning van de totstandkoming van de definitieve uitspraak in het Hiernamaals is blijkt uit het feit dat het huidige vers – vers 6 – opent met het woord zo ‘.
* 7. Dit toont aan dat op de Dag des Oordeels profeetschap zal worden de belangrijkste basis van de afrekening. Aan de ene kant zal de Profeten worden ondervraagd over de inspanningen die ze gedaan om Gods boodschap aan de mensheid. Aan de andere kant, zullen de mensen aan wie de profeten werden gezonden worden ondervraagd over hun reactie op het bericht. De Koran is niet expliciet over de manier waarop oordelen worden gemaakt met betrekking tot individuen en gemeenschappen die niet heeft ontvangen van Gods Boodschap. Het lijkt erop dat God arrest heeft gewezen links – gereserveerd – een hedendaagse gerechtelijke uitdrukking lenen. Echter, met betrekking tot individuen en gemeenschappen die wel Gods Boodschap te ontvangen via de profeten, de koran zegt expliciet dat ze geen enkele rechtvaardiging naar voren te brengen een verdediging van hun ongeloof en ontkenning, van hun overtreding en ongehoorzaamheid. Ze zijn gedoemd om te worden oosten in de Hel in volslagen hulpeloosheid en neerslachtigheid.


فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين) 07u07

((07u07) En Wij zullen hen vertellen met kennis van de gehele account. Voorzeker, Wij zijn niet van hen weg.


والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) 07u08

((07u08) De weging op die Dag zullen de ware wegen: * 8 degenen wier schalen zwaar zijn zullen slagen. * 8. Dit betekent dat wanneer de balans is gefixeerd op de Dag des Oordeels, ‘waarheid’ en het gewicht identiek zullen zijn. Hoe meer waarheid je moet je krediet, des te meer waarheid je moet je credit, hoe meer het gewicht in de schaal van een, en vice versa. Men zal beoordeeld worden uitsluitend op basis van dit gewicht. Met andere woorden, geen enkele inbreng anders dan de waarheid in de berekening. Een leven van leugens, hoe lang het duurde, en hoe vol wereldse prestaties zal geen gewicht dragen bij allen. Gewogen in de balans, zullen de aanhangers van valsheid ontdekken dat hun leven lang daden niet eens zo veel weegt als een veer vogels. Hetzelfde punt is stonden uitvoerig stil bij de in al-Kahf 18:103-5: ‘Zullen we u te vertellen van de mensen die de grootste verliezers zijn ten aanzien van hun daden? Het is degenen wiens inspanningen zijn verspild in dit leven, terwijl ze bleven geloven dat ze goed waren verwerven door hun daden. zij zijn degenen die de tekenen van hun Heer en het feit van het feit dat zij om Hem te ontmoeten (in het Hiernamaals). Dus hun werken zijn tevergeefs en wij zullen geen gewicht hechten aan hen op de Dag des Oordeels. “


ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) 07u09

((07u09) en degenen wier schalen licht zullen de verliezers, * 9 want zij zijn degenen die zijn onrechtvaardig voor Onze tekenen.
* 9. Voor een volledige waardering van dit punt is het nodig, vergeet niet om die man de daden zullen worden ingedeeld in positieve en negatieve categorics. De positieve categorie zal bestaan ​​uit het kennen van de waarheid, het geloof in het, handelend op, en streven naar deze moge doen zegevieren. Het is dergelijke daden alleen die gewicht zal hebben in het Hiernamaals. Omgekeerd, wanneer iemand volgt en gaat na of begeerlijkheden blindelings volgt andere mensen en satans, zullen zijn daden worden gerekend als ‘negatief’. Dergelijke handelingen zullen niet alleen van geen enkele waarde, maar zal ook tot gevolg hebben dat het verminderen van het totale gewicht van een positieve daden.
Dus, een man’s succes in het Hiernamaals eist dat zijn goede daden zijn kwaad die opwegen tegen een dergelijke mate dat zelfs als zijn slechte daden leiden tot het uitwissen van sommige van zijn goede daden, hij nog zou genoeg hebben in zijn krediet om ervoor te zorgen zijn schaal is geneigd het positieve. Als voor de man wiens slechte daden zwaarder wegen dan zijn goede daden, zal hij net als de failliete zakenman die, zelfs na al zijn vermogen, blijft onder de last van schuld.

 

 

Advertisements
This entry was posted in German. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s